آقای پروفسور سيد احمد بنی هاشمی

بیوگرافی

بیوگرافی آقای پروفسور سيد احمد بنی هاشمی

مختصري از زندگينامه زنده ياد دكتر سيد احمد بني هاشمي استاد بخش شيمي دانشگاه شيراز


دكتر سيد احمد بني هاشمي در سال 1310 در شهر جهرم ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي و متوسطه خود را در شهر شيراز گذراند و جهت اخذ ديپلم متوسطه عازم تهران و در شبانه روزي مدرسه البرز مشغول به تحصيل و ديپلم خود را از اين دبيرستان دريافت كرد. نامبرده پس از ديپلم وارد رشته شيمي دانشكده علوم دانشگاه تهران شد و پس از اخذ ليسانس جهت ادامه تحصيل به كشور آلمان عزيمت و در دانشگاه Meintz آلمان در انستيتو پليمر اين دانشگاه شروع به تحصيل كرد. دكتر بني هاشمي پس از اخذ درجه دكترا به ايران بازگشت و در پتروشيمي شيراز و سپس بخش بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز مشغول به كار شد و بالاخره با تاسيس بخش شيمي در دانشگاه شيراز به اين بخش پيوست. نامبرده را مي توان به عنوان اولين شيميدان پليمر ايران به حساب آورد كه توانست بعد از تاسيس دوره هاي فوق ليسانس و دكترا دانشجويان زيادي را در اين رشته تربيت و به جامعه علمي ايران تحويل دهد.
دكتر بني هاشمي در طول زندگي علمي خود به عنوان رئيس تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز و رئيس بخش شيمي شيراز خدمت كرده است.
دكتر بني هاشمي براي دو دوره يكساله مرخصي مطالعاتي عازم آمريكا و در دانشگاه آريزونا در گروه پروفسور Marvel كه از بزرگان شيمي پليمر جهان بود كار كرد و كسب تجربه نمود. سومين مرخصي مطالعاتي خود را دكتر بني هاشمي در دانشگاه ماينتز آلمان در انستيتو معروف پليمر اين دانشگاه زير نظر پروفسور Schultz كار كرده است. نتيجه كارهاي علمي دكتر بني هاشمي در مجلات معروف پليمر به چاپ رسيده اند.
دكتر بني هاشمي پس از عمري تدريس و تحقيق از بخش شيمي دانشگاه شيراز بازنشسته و در سال 1388 دار فاني را بدرود گفت. روحش شاد و نامش پاينده باد.