اطلاعیه در خصوص جمع آوری اطلاعات دانش آموختگان دکتری بخش شیمی

اطلاعیه در خصوص جمع آوری اطلاعات دانش آموختگان دکتری بخش شیمی

1395/09/20 - 22:29

به استحضار کلیه دانش آموختگان بخش شیمی دانشگاه شیراز می رساند کمیته بزرگداشت  سی امین سال راه اندازی دوره دکتری ایران و شصتمین سال بنیانگذاری بخش شیمی درصدد تهیه مجموعه ای از اطلاعات مربوط به موفقیت های ملی. بین المللی و همچنین رزومه علمی  دانش آموختگان این بخش می باشد. لذا از دانش آموختگان عزیز خواهشمند است جهت ارائه اطلاعات خود به بخش دریافت اطلاعات دانش آموختگان سایت chemdep.shirazu.ac.ir رجوع و  فرم مربوطه را تکمیل فرمایند.