برنامه زمانبندی اجرایی مراسم بزرگداشت و آدرس محل برگزاری

برنامه زمانبندی اجرایی مراسم بزرگداشت و آدرس محل برگزاری

1395/11/29 - 21:26

آدرس: شیراز - بلوار قرآن - هتل شیراز
تاریخ: دوشنبه دوم اسفند 95


برنامه زمانبندی اجرایی مراسم بزرگداشت

زمان عنوان
8:00 - 9:00 پذیرش
9:00 - 9:15 افتتاحیه
9:45 - 9:20 سخنرانی آقای پروفسور فیروزآبادی
9:50 - 10:00 سخنرانی آقای دکتر گشتاسبی راد سرپرست محترم دانشگاه شیراز
10:05 - 10:15 کلیپ بزرگداشت شهدای شیمی
10:20 - 10:40 سخنرانی آقای پروفسور ملک زاده - رئیس محترم اسبق دانشگاه شیراز و معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
10:40 - 10:55 پذیرائی
11:00 - 11:10 کلیپ شیمی شیراز
11:15 - 11:40 سخنرانی آقای پروفسور خلفی نژاد
11:45 - 11:55 سخنرانی آقای پروفسور سهراب پور- مشاور عالی ریاست بنیاد نخبگان و رئیس شاخه مهندسی فرهنگستان علوم
12:00 - 12:20 سخنرانی آقای پروفسور زلفی گل
12:20 - 14:00 ناهار و پذیرائی
14:05 - 14:30 سخنرانی آقای پروفسور موسوی موحدی
14:35 - 15:05 سخنرانی آقای پروفسور ثبوتی- رئیس شاخه علوم پایه فرهنگستان علوم
15:05 - 15:15 کلیپ شیمی شیراز
15:15 - 17:00 اختتامیه
تجلیل از کارکنان محترم بازنشسته بخش
موسیقی سنتی شیرازی
اهدای یادگاری به مهمانان