دکتر محمدعلی زلفی‌گل

ابر امتحان در زير سايه ي اعتماد

دکتر محمدعلی زلفی‌گل - ابر امتحان در زير سايه ي اعتماد

مرد علمي خندان، جدي، راسخ  و شيرين، جناب آقاي پروفسور هاشم شرقي چهره‌ي نام آشناي بخش شيمي دانشگاه شيراز را همه عزيزان به خوبي مي‌شناسند. عزيزاني كه مسقيما افتخار شاگردي در کلاس درس و يا شاگردی در مقطع تحصیلات تکمیلی با راهنمایی ایشان را داشته‌اند، حتما اين عزيز را بهتر مي شناسند. مهرماه سال ١٣٧٢ افتخار شاگردي ايشان، در درس شيمي آلي پيشرفته نصيبمان شد. همكلاسيهايم در اين درس،  جناب آقايان دكتر مصطفي قلي زاده، دكتر فواد كاظمي و خانمها دكتر مينا اديبي و دكتر بتول اخلاقي نيا بودند. مطالب ارائه شده در اين درس، عصاره ي كتاب‌های شيمي آلي پيشرفته كري و مارچ بود. روز امتحان راس ساعت ٩ صبح، از جناب آقاي دكتر شرقي برگه امتحان را تحويل گرفتيم. جناب آقاي دكتر شرقي فرمودند، وقتي كامل نوشتيد، برگه هايتان را از زير درب اتاقم به داخل بيندازيد. سوالاتي متفاوت از سوالات امتحانات دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، نظرمان را جلب كرد. عنوان هر فصل از كتاب را داده بودند و فرموده بودند، كامل توضيح دهيد. خداي من چي بنويسيم و چقدر بنويسيم، با اجازه ي شما نوشتن را شروع كرديم، من پس از شش ساعت و نيم نوشتن، ساعت سه و نيم عصر ورقه ام را از زير درب اتاق ايشان به داخل انداختم، دريغ از آب و  غذا. برخي از دوستان بعد از من همچنان مي‌نوشتند. نمره امتحان كه اعلام شد. من نمره ي هفده و نيم گرفتم. نكته اي كه واقعا ذكر آن ضروري هست، بدون حضور  هيچ مراقبي، كلامي بين ماها در خصوص سوالات امتحان صورت نپذيرفت و  هر كس سرش در برگه خودش بود، واقعا دانشجويان آن زمان مورد اعتماد بودند، آيا ما كه قدم جاي پاي اساتيدمان گذاشته و رسالت ايشان را به دوش مي كشيم، چنين اعتمادي را به دانشجويانمان داريم؟ اگر نداريم چرا؟ آيا نسل فعلي انگيزه و اميدش به آينده به اندازه نسلهاي ديروز هست؟ ماها تقريبا شغل آينده مان تضمين شده بود، نسلهاي  فعلي چطور؟ به هر حال چراهاي زيادي وجود دارد. اعتماد بزرگترين سرمايه ي هر انساني هست. بايد پذيرفت كه اعتماد بسترهاي نرم افزاري، سخت افزاري و فرهنگ خاص خود را طلب مي نمايد.