دکتر فرزانه مهیاری

دکتر فرزانه مهیاری -

بعضی وقت ها رفتارهای خیلی کوچک تاثیر زیاد و طولانی مدتی روی آدم داره، ممکنه خوب یا بد باشه.
سالهای اول دکترا بودم که برای اولین بار آزمایشگاه تجزیه 2 را با آقای کجباف داشتم. قبل از شروع کلاس ها، آزمایش های مربوطه رو از کتاب ووگل خوب خونده بودم. جلسه اول استرس هم داشتم که خیلی چیزی بلد نیستم و جلوی آقای کجباف آبروریزی میشه. بچه ها آمدند و ایشان یک سری توضیحات کلی راجع به روند آزمایشگاه دادند و به من گفتند که می تونی توضیحاتت رو شروع کنی. من هم با مکثی شروع کردم، در همون حین دیدم که آقای کجباف آروم از آزمایشگاه رفتند بیرون و من با آرامش بیشتری ادامه دادم. بعد از تموم شدن توضیحات بچه ها شروع کردن به انجام آزمایش و ایشان به آزمایشگاه برگشت و خیلی آهسته از من پرسید که به فلان نکته اشاره کردی، این قسمت رو توضیح دادی و .... . هر کدام را که جا انداخته بودم یادآوری کردند که پای میزها به بچه ها بگم. بزرگ منشی در وجود آدمها گرانبها ترین چیز است.