دکتر شهرام تنگستانی

شهید ظل انوار

دکتر شهرام تنگستانی - شهید ظل انوار

تقریبا یکسال قبل از شهادتش با استفاده از نقشه منطقه در حال توضیح دادن درباره عملیات والفجر 8 در سالن بخش (که بعدا به اسم خودش مزین شد) برای دوستان بود، از چهره اش مشخص بود که تازه از جبهه برگشته واز همیشه رنگ پریده تر بود چند تا نقشه روی تابلو چسباند وشروع به توضیح دادن کرد ولی صداش در نمیامد و به زحمت حرف میزد ولی فوق‌العاده از پیروزی‌های اون عملیات خوشحال بود، اخرش نتوانست حرفاش رو تمام کنه از همه معذرت خواهی کرد وگفت هفته گذشته اش مجبور بوده توی منطقه همش داد بزنه وباصدای بلند حرف بزنه تقریبا تارهای صوتی اش از کار افتاده بود.

شبی بارانی که به اتفاق آقا ابراهیم سعادت برای مراسم شام غریبانش به منزلشان رفتیم خورده جا خوردم. یه خونه نیمه تمام کوچک که نه خبری از نما ورنگ واسباب واثاثیه ای حتی در حد متوسط و یه ماشین رنو آبی نفتی که بقول مرحوم حسین پهلوان نقش اتوبوس برای جابجایی دوستان رو داشت. این زندگی یه سردار بزرگی بود که همیشه خودش رو بدهکار مردم ومملکت می دونست ونه طلب کار.