شهرام تنگستانی

شهرام تنگستانی -

نصیحتی بزرگ از انسانی بزرگ. دکتر بنی هاشمی واقعا نمونه یک استاد شریف و بزرگ است با وجود آن‌که بنده در طول مدت تحصیلم فقط توفیق گذراندن سه واحد شیمی آلی 3 در دوره کارشناسی با ایشان را داشتم ولی همواره مورد لطف ایشان قرار میگرفتم و هر موقع که خدمت ایشان میرسیدم از برخورد خوب و صحبتهای ایشان لذت میبردم وهمیشه جویای احوال برادرم که با فرزند ایشان (فرهاد) هم کلاسی و دوست صمیمی بودند نیز می‌شد. بعد از فارغ التحصیلی دکترا و زمانی که قرار بود به اصفهان بروم جهت خداحافظی به دفتر ایشان رفتم طبق معمول با روی باز مرا پذیرفت وگفت شهرام بنشین یه صحبتی باهات دارم حالا که هیات علمی شده ای این را بدان که اعضای هیات علمی هیچ تضاد منافعی با هم ندارند وفقط اشتراک منافع دارند و همیشه از پیشرفت همکارانت خوشحال باش راستش آن موقع منظور دکتر را دقیق نفهمیدم ولی همیشه این کلمات در ذهنم بود و هرچه زمان گذشت بهتر منظور ایشان را درک کردم اینکه از پیشرفت کارهای تحقیقاتی همکارانم و ارایه زمینه‌های جدید تحقیقاتی نه تنها هیچ ضرری به من نمی‌رسد بلکه مستقیم یا غیر مستقیم روی من تاثیر مثبتی دارد و رقابت بین اعضای هیات علمی مانند رقابت بقال های یک محله نیست که با ترش قلمداد کردن ماست یکی رونق بازار دیگری افزون شود.