شهدای بخش شیمی دانشگاه شیراز

محمد شهیر بهداد نور خیز محبوب
شهید محمد شهیر بهداد نور خیز محبوب
تاريخ تولد: 22 خرداد 1344، محل تولد:رشت، رشته تحصيلي:شیمی، نام دانشگاه :شیراز، تاريخ شهادت : 18 فروردین 1366، محل شهادت:شلمچه
مهدی ظل انوار
شهید مهدی ظل انوار
تاريخ تولد: 6 شهریور 1336، محل تولد:شیراز، رشته تحصيلي:شیمی، تاريخ شهادت: 19 دی 1365، محل شهادت:شلمچه
دانلود کتاب زندگی نامه شهید ظل انوار
مصطفی دیانتی نسب
شهید مصطفی دیانتی نسب
تاريخ تولد: 18 مرداد 1345، رشته تحصيلي: شیمی، نام دانشگاه :شیراز، تاريخ شهادت : 30 دی 1365، محل شهادت:شلمچه